مطالب توسط admin

کاربرد هوش مصنوعی در طراحی و غربالگری دارو

الگوریتم های مصنوعی چه کاربردی در طراحی و غربالگری داروهای نوین دارند؟ با فراگیر شدن هوش مصنوعی در عرضه های مختلف علمی و هوشمند شدن تلفن ها، ربات های کارخانه ها و حتی در و پنجره های ساختمان ها امروزه استفاده از هوش مصنوعی در صنعت داروسازی و طراحی دارو  مسیری پر رونق رو آغاز […]

بیوانفورماتیک سرطان: رویکردی نوین در طراحی دارو

بیوانفورماتیک سرطان سرطان یکی از متداول ترین علل مرگ و میر بیماران در بیمارستان می باشد. این ییماری بسیار پیچیده بوده و ممکن است اندام های مختلفی را درگیر نماید. ضعف در تشخیص ، درمان و پیش بینی این بیماری عمدتا به دلیل متفاوت بودن شدت بیماری، طول مدت بیماری، موضع آن، حساسیت و مقاومت […]