مطالب توسط admin

بیوانفورماتیک سرطان: رویکردی نوین در طراحی دارو

بیوانفورماتیک سرطان سرطان یکی از متداول ترین علل مرگ و میر بیماران در بیمارستان می باشد. این ییماری بسیار پیچیده بوده و ممکن است اندام های مختلفی را درگیر نماید. ضعف در تشخیص ، درمان و پیش بینی این بیماری عمدتا به دلیل متفاوت بودن شدت بیماری، طول مدت بیماری، موضع آن، حساسیت و مقاومت […]