وبینار آخرین دستاورد ها در زمینه واکسن های mRNA علیه پاندمی کووید-۱۹

آیا کرونا ویروس جدید (SARS-COV-2) در آزمایشگاه ساخته شده است؟