در این بخش محصولات و خدمات غیر مرتبط با بیوانفورماتیک نمایش داده خواهد شد .

وبینار آخرین دستاورد ها در زمینه واکسن های mRNA علیه پاندمی کووید-۱۹