بیوانفورماتیک سرطان

بیوانفورماتیک سرطان: رویکردی نوین در طراحی دارو

بیوانفورماتیک سرطان

سرطان یکی از متداول ترین علل مرگ و میر بیماران در بیمارستان می باشد. این ییماری بسیار پیچیده بوده و ممکن است اندام های مختلفی را درگیر نماید. ضعف در تشخیص ، درمان و پیش بینی این بیماری عمدتا به دلیل متفاوت بودن شدت بیماری، طول مدت بیماری، موضع آن، حساسیت و مقاومت آن در مقابل داروها، تمایز سلولی و منشاء آن می باشد.

شواهد نشان می دهد که برهمکنش و ایجاد شبکه بین ژن ها و پروتئین ها نقش مهمی را در فهم مکانیسم های درگیر در سرطان بازی می کند و همچنین موجب معرفی روش های نوینی از طراحی دارو در پژوهش های مرتبط با سرطان، سیستم بیولوژی، علوم بالینی، تکنولوژی های مبتنی بر omics، بیوانفورماتیک سرطان و علوم محاسباتی کاربردی می شود.

بیوانفورماتیک سرطان- طراحی بیوانفورماتیکی دارو

بیوانفورماتیک سرطان- طراحی بیوانفورماتیکی دارو

 

بیوانفورماتیک سرطان یک بخش ضروری و مهم در سیستم دارویی مرتبط با سرطان بوده و ابزار و رهیافت باارزشی جهت فهم روش ها ی طراحی دارو می باشد. بنابراین مجموعه ای از مطالب ارزشمند در مجلات” BMC Bioinformatic“، “BMC Cancer”، “Genome Medicine“و ” Journal of Clinical Bioinformatics ” گردآوری شده است که به عنوان مقدمه ای جهت کار در زمینه ی بیوانفورماتیک سرطان، توسعه ی آن و طراحی دارو می باشد. این مجموعه بر روی توسعه ی بیوانفورماتیک سرطان و سیستم بیولوژی محاسباتی متمرکز است که خود موجب دستیابی به کاربردهای بالینی برای غلبه بر بیماری سرطان می شود.

دستورکارهای مورد انتظار

بیوانفورماتیک سرطان” یکی از روش های پیچیده جهت بررسی های بیوانفورماتیکی در سطح سرطان می باشد که مرتبط با متابولیسم اختصاصی این بیماری، سیگنالینگ، ارتباطات و تکثیر آن است. بیوانفورماتیک بالینی (نظیر بیوانفورماتیک سرطان ) علمی است که از ترکیب داده های بالینی، یافته های بیوانفورماتیکی و محاسباتی پدید می آید به عنوان مثال تنظیم برهمکنش بین ژن ها و miRNA، به روش بالینی وابسته به تنوع در برهمکنش ژن ها در مواضع توموری، فاژ ها، تکثیر، علایم بیماری یا نحوه ی پاسخ به درمان بستگی دارد.
تصویر برداری بالینی یکی از فاکتورهای مهم در بیوانفورماتیک سرطان است زیرا تصویر برداری در پاتولوژی، اولتراسونیک، توموگرافی محاسباتی، تصویر برداری مغناطیس هسته ای، و توموگرافی نشر پوزیترون امری ضروری و لازم در شناسایی و تشخیص سرطان می باشد.

استراتژی های نوین با کمک بیومارکرها

انتظار می رود بیوانفوماتیک سرطان نقش مهمی را در شناسایی و ارزیابی بیومارکرها، بویژه در موارد بالینی ایفا کند که این امر مرتبط با شناسایی اولیه، بررسی مراحل پیشرفت بیماری و پاسخ به درمان می باشد. متغیرها شامل ژن، پروتئین، پپتید و متغیر های شیمیایی و فیزیکی در ارتباط با بیومارکرهای سرطانی به صورت تکی یا با هم، در حالت بیانی و یا عملکردی، و به صورت شبکه ای یا داینامیک شبکه ای مورد بررسی قرار می گیرند. بیومارکر شبکه ای به عنوان نوع جدیدی از بیوماکرها با برهمکنش پروتئین – پروتئین، همراه با ترکیبی از نتایج در زمینه تفسیر پروتئینی، برهمکنش و مسیرهای سیگنالی مورد بررسی واقع می شوند. همچنین، بیومارکرهای شبکه ای می توانند در مراحل و زمان های مختلف بیماری مورد ارزیابی قرار گیرند که به این نوع از مطالعه، بیومارکر شبکه ای پویا گفته می شود.

مانیتورینگ و پیش بینی دقیق دارویی

داروهای مرتبط با سرطان در این سیستم، به عنوان رویکرد نوین برای دستیابی به پیش بینی، پیشگیری و شخصی سازی باید مورد بررسی واقع شوند. بیوانفورماتیک سرطان نقش مهمی را در مانیتورینگ و پیش بینی کارآمدی و تاثیرگذاری داروها ایفا میکند که موجب ایجاد امن ترین و موثرترین استراتژی درمانی بر پایه ی تنوعات ژنی و پروتئینی در هر فرد می شود.
در نتیجه بیوانفورماتیک سرطان به عنوان یک استراتژی در حال ظهور، یکی از چالش برانگیزترین و مفید ترین یافته ها مرتبط با پزشکی سیستمیک را برای پژوهش های بالینی و کاربردهای آن ارائه می دهد که موجب بهبود درمان بیماران سرطانی می شود.

گردآوری و تنظیم: گروه خبری زیست فایل
منبع:
https://www.cancer.gov/research/nci-role/bioinformatics