نام فایل: آموزش مقاله نویسی
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: آموزش نرم افزار EndNote
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: علت ناباروری و درمان های رایج آن
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: مقدمه ای بر فناوری کریسپر (Crispr cas9)
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: آموزش محلول سازی در آزمایشگاه
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: چکیده ی میکروبیولوژی
زبان: فارسی
نوع فایل:متنی

نام فایل: آشنایی با مفاهیم اصلی سلول های بنیادی

زبان: انگلیسی
نوع فایل:متنی

اموزش بیوانفورماتیک

نام فایل:کاربردهای بیوانفورماتیک در علوم زیستی

زبان: فارسی

نوع فایل:آنلاین

آموزش رایگان طراحی دارو

نام فایل:رویکردهای نوین در طراحی دارو

زبان: فارسی

نوع فایل:آنلاین

دانلود کتاب بیوانفورماتیک-آموزش بیوانفورماتیک

نام فایل: کاربرد بیوانفورماتیک در طراحی دارو

زبان: انگلیسی

نوع فایل:متنی

نام فایل: شیمی دارویی محاسباتی در طراحی دارو

زبان: انگلیسی

نوع فایل:متنی

سلول بنیادی چیست. بیوانفورماتیک و سلول بنیادی

نام فایل: بیوانفورماتیک و سلول های بنیادی

زبان: فارسی

نوع فایل:آنلاین