دست یابی به نانوکاتالیست ارزان قیمت از پوست برنج

ایجاد نانوساختار هایی از DNA با استفاده از ابرساختارهای گره خورده