گزارشی که به تازگی درباره بازار بیوانفورماتیک منتشر شده نشان می دهد که نرخ رشد مرکب سالانه بازار بیوانفورماتیک ۲۰/۴ درصد می باشد. این گزارش با بررسی بازار بیوانفورماتیک از سال ۲۰۱۶ تا به اکنون و پیش بینی این بازار تا سال ۲۰۲۰ صورت گرفته در این گزارش، علت افزایش این نرخ رشد، به افزایش کاربردهای بیوانفورماتیک در کشف و توسعه داروها و افزایش حمایت بیوانفورماتیک از پزشکی شخصی و تشخیص های بالینی می باشد.

نیاز به ابزار های جامع و یکپارچه بیوانفورماتیک در حوزه پروتئومیکس و ژنومیکس نیز باعث افزایش نرخ رشد بازار شده. اما از طرفی عدم وجود متخصصین کافی و آموزش دیده و هزینه ها و دستمزد های بالای آنها از رشد بیشتر بازار بیوانفورماتیک جلوگیری کرده است. بخش های فعال بازار بیوانفورماتیک می توان به حوزه های :

genomics

chemoinformatics & drug design

proteomics

transcriptomics

metabolomics

molecular phylogenetics

 و همچنین کاربرد های آن در  (glycomics, cytomics, physiomics, and interactomics) اشاره کرد.

این گزارش نشان می دهد که بزرگترین بازار برای بیوانفورماتیک، امریکای شمالی می باشد. بیوتکنولوژی پزشکی بزگترین حوزه بازار بیوانفورماتیک است و ژنومیکس بزرگترین حوزه کاربردی بیوانفورماتیک می باشد.

اروپا رشد متوسطی در زمینه بیوانفورماتیک داشته. اما آسیا بیشترین نرخ رشد را داشته است ، افزایش کمک های دولتی برای تحقیق و توسعه و بهبود زیر ساخت های فناوری اطلاعات از عوامل اصلی  این رشد بالا می باشد. بازار های دارای رشد سریع در منطقه آسیا شامل کشور های ژاپن، چین و هند می باشند.

از بازیگران اصلی در بازار بیوانفورماتیک می توان به شرکت های زیر اشاره کرد:

Illumina, Inc. (U.S.)

Thermo Fisher Scientific Inc. (U.S.)

QIAGEN N.V. (Netherlands)

Agilent Technologies (U.S.)

 

دیگر شرکت های مهم حاضر در بازار بیوانفورماتیک :

Baseclear

Macrogen Clinical Laboratory

EcSeq

Clinical-Microbiomics

MR DNA (Molecular Research Lp)

Molzym

Zymo Research

Rancho Biosciences

Microbiome Insights

Openbiome

Resphera Biosciences

Openbiome

Resphera Biosciences

Shanghai Realbio Technology

Diversigen

Merieux Nutrisciences

Metabiomics

Norgen Biotek

Rancho BioSciences