بر اساس پژوهش های صورت گرفته در خصوص تشخیص راه های مقابله با سرطان، بسیاری از دانشمندان ازفرآیندی با تکنولوژی بالا با عنوان “توالی یابی ژنوم” بهره میگیرند که در آن با استفاده از شبیه سازی جهش های ژنتیکی، ژن های مرتبط با رشد سلول های توموری را بررسی می نمایند. بنابراین جهت دستیابی به این هدف، برخی از محققان روش های جدید بیوانفورماتیکی را توسعه داده اند که هرکدام از آنها به تعیین جهش های سرطانی کمک می نمایند.

سوال اصلی این است که در بین تدابیر اتخاذ شده جهت تعیین ژن های مسئول سرطان، کدام یک از آن ها نتایج دقیق تری را بدست می دهند؟
به منظور دستیابی به پاسخ این سوال، تیمی از پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز که تخصص آن ها در زمینه های محاسباتی و سرطان می باشد، نرم افزار بیوانفورماتیکی طراحی کردند که بوسیله ی آن جهش های القا کننده ی سرطان را پیش بینی نموده و آن ها را از جهش های مرتبط با سرطان های خوش خیم تمیزمی دهند.

Image result for cancer
مقاله ی آن ها با عنوان “Evaluating the evaluation of cancer driver genes,” در مجله “Proceedings of the National Academy of Sciences” به چاپ رسیده است.یکی از پژوهشگران تیم مذکور با نام Tokheim می گوید “چالشی که ما با آن مواجه بودیم نداشتن یک توافق جامع بر روی این بود که کدام ژن واجد شرایط برای ایجاد سرطان است و هیچ استاندارد طلایی برای این مسآله وجود نداشت”! با این وجود، Tokheim و همکاران او سیستمی را برمبنای روش “یادگیری ماشین” طراحی نمودند که بوسیله ی آن میتوان ژن های حامل سرطان را پیش بینی نمود و چهارچوبی برای ارزیابی و مقایسه با سایر روش ها را توسعه داد.

منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161216142612.htm