کارورزی

در صورت تمایل به طی دوره کارورزی بیوانفورماتیک لطفا اطلاعات خود را جهت بررسی ارسال کنید.

3 + 4 = ?

تدریس در زیست فایل

در صورتی که مایل به همکاری به عنوان مدرس میباشد لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

همکاری در برگزاری کارگاه

در صورت تمایل به برگزاری کارگاه لطفا اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

آیتم اول

آیتم دوم