دانشکده ی علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه بریستول انگلستان به یک محقق پسا دکتری در حوزه ی بیوانفورماتیک نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.