زیست فایل، نخستیم مرکز آنلاین ارائه خدمات آموزشی تحصصی در حوزه ی بیوانفورماتیک است. در وب سایت زیست فایل شما می توانید از مطالب علمی مفید، که توسط جمعی از متخصصان این حوزه گردآوری می شوند استفاده نمایید. همچنین اطلاعیه ی ثبت نام در دوره های آموزشی و کارگاه های مختلف به صورت دوره ای بر روی زیست فایل قرار می گیرند که کی توانید به صورت آنلاین در این دوره ها ثبت نام کنید.

خدمات زیست فایل

 • ارائه ی بسته های آموزشی

  ارائه ی بسته های آموزشی

 • ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی

  ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی

 • ارائه ی محصولات زیست- فناوری

  ارائه ی محصولات زیست- فناوری

 • ارائه ی داده های تخصصی به پژوهشگران

  ارائه ی داده های تخصصی به پژوهشگران